دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1396 
3. مروری بر نگرش جدید در ارزیابی دوام یخبندان سازه های بتنی

صفحه 33-45

محمود نیلی؛ علیرضا آذریون؛ سید مهدی حسینیان


6. بکارگیری لجن باقیمانده از فرآیند باطله های ذغال کارخانه زرند به عنوان ماده افزودنی به سیمان

صفحه 69-77

عبدالرضا ایرج منصوری؛ سعید خضری پور؛ مجید طهمورسی؛ بتول لشکری؛ محمد رضا گلزاری


یادداشت پژوهشی

9. تأثیرات طرح اختلاط و زمان عمل‌آوری بر مقاومت فشاری و کششی بتن پلاستیک بنتونیتی

صفحه 109-124

حکیمه عباسلو؛ امیر توانا املشی؛ علیرضا غنی زاده؛ سهراب عازمی