راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات فصلنامه تحقیقات بتن

 

مجلۀ تحقیقات بتن از انتشارات دانشگاه گیلان و انجمن بتن ایران است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینۀ پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیۀ مجموعه‌ای مفید است. چاپ مقالات در مجلۀ تحقیقــات بتن منوط به داشتن یکی از ویژگی‌های زیر است:

1.  مقالاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینۀ بتن بوده و در مجلۀ دیگری به چاپ نرسیده باشند؛ مقاله‌های ارائه‌شده در کنــفرانس‌ها، از این امــر مستثنی هستند و ماننـــد سایر مقــالات، ارزیـابی شده و در صورت تأیید به چاپ می‌رسند.

2. مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته، با  یکی از مشخصات زیر:

 • با نقد و بررسی در موضوعات بتن و سازه‌های بتنی، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه‌ای دست یافته باشند.
 • با اختصار و در حوزة فنی، صنعتی و پژوهشی در زمینۀ بتن تدوین شده باشند.
 • پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثار برجستۀ علمی و فنی  باشند.

 

مشخصات مقالات ارسالی:

 از نویسندگان محترم درخواست می‌شود مقاله‌های خود را با نرم‌افزار word با قلم  Bzar 12 تایپ کرده و همراه با فایل های مربوطه (به‌صورت word  و PDFو... ) طبق راهنمای زیر به فرمت مجله درآورده و در سامانه مجله بارگذاری نمایند.

 • اجزای اصلی مقالات ارسالی، نظیر چکیده‌ مقاله (به زبان فارسی بین 110 تا 150 کلمه و انگلیسی بین 300 تا 350 کلمه)، مقدمه، عناوین بخش‌های اصلی آزمایش و پژوهش، نتیجه‌گیری و مراجع باید کاملاً مشخص باشد.
 • حجم مقاله بین 7 تا 12 صفحه - با احتساب شکل و نمودار – باشد.
 • مطالب مقاله در دو ستون 8 سانتی‌متری آراسته شود، لازم است اصل (اورژینال) شکل و نمودار در عرض 8 یا 16 سانتی‌متر تهیه شوند. ارسال شکل‌ها و نمودارها در محیط فتوشاپ با resolution 600  آماده سازی و ارسال شود.

 •  

   فرمول‌ها و معادله‌ها خوانا و شمارۀ هر یک در مقابل آنها نوشته شود.
 • کلیۀ عبارات، اصطلاحات و اعداد و ارقام در جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها به فارسی باشد و موضوع جدول‌ها در بالای آنها و موضوع شکل‌ها و نمودارها در زیر آنها درج شود.
 • تمامی عکس ها و نمودارها بصورت فایل تصویری با فرمت JPEG با کیفیت ذکر شده، در متن مقاله و در نزدیکترین مکان بعد از اولین اشاره در متن، قرار داده شوند.
 • عکس ها و نمودارهای چندقسمتی در متن، به صورت یکجا (یک تصویر) ارسال شوند. 
 • فایل اصلی تمامی عکس ها و نمودارها با کیفیت مذکور، در یک پوشه فشرده شده ارسال شوند.
 • واژگان لاتین شکلها و نمودارها حتی الامکان به فارسی باشد.
 • اسامی نویسندگان بصورت فارسی و انگلیسی در فایل مجزا ارسال شود.
 • حداقل یکی از نویسندگان مقاله می بایست از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باشد.
 • تغییر اسامی نویسندگان امکان پذیر نبوده و تنها تا قبل از پذیرش نهائی مقاله میتوان با موافقت کتبی همه نویسندگان و ارائه آن به نشریه، ترتیب اسامی نویسندگان را تغییر داد.
 • فایل اصل مقاله بدون ذکر نام نویسندگان به دو صورت فایل WORD و PDF ارسال شود.
 • عنوان و چکیده انگلیسی مقاله، باید در انتهای فایل اصل مقاله موجود باشند.
 • تعهدنامه، مطابق فایل نمونه تکمیل و تصویر آن ارسال گردد.
 •  از به کاربردن کلمات و اصطلاحات لاتین که معادل متداول فارسی دارند، اجتناب شود. در صورت ضرورت استفاده از اصطلاحات لاتین، معادل انگلیسی آنها نیز آورده شود.
 •  کلیۀ منابع مورد استفاده در متن مقاله، شماره‌بندی و در داخل کروشه [ ] مشخص شود و فهرست آنها در پایان مقالـه با ترتیب شماره‌ای که در متن مشخص شده است به زبان اصلی و به صورت زیر نوشته شوند:

              کتاب: نام مؤلف (نام خانوادگی، نام) عنوان کتاب. نام مترجم. محل نشر: ناشر و تاریخ انتشار.
              مقاله: نام نویسنده (نام خانوادگی، نام‌). «عنوان مقاله» نام نشریه. دوره یا جلد، شماره (سال)، صفحه یا صفحات، تاریخ انتشار.

 

 

برای مشاهده فایل تعهدنامه کلیک کنید.

برای مشاهده فایل فرم تعارض منافع کلیک کنید.