راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات فصلنامه تحقیقات بتن

 

مجلۀ تحقیقات بتن از انتشارات دانشگاه گیلان و انجمن بتن ایران است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینۀ پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیۀ مجموعه‌ای مفید است. چاپ مقالات در مجلۀ تحقیقــات بتن منوط به داشتن یکی از ویژگی‌های زیر است:

1.  مقالاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینۀ بتن بوده و در مجلۀ دیگری به چاپ نرسیده باشند؛ مقاله‌های ارائه‌شده در کنــفرانس‌ها، از این امــر مستثنی هستند و ماننـــد سایر مقــالات، ارزیـابی شده و در صورت تأیید به چاپ می‌رسند.

2. مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته، با  یکی از مشخصات زیر:

 • با نقد و بررسی در موضوعات بتن و سازه‌های بتنی، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه‌ای دست یافته باشند.
 • با اختصار و در حوزة فنی، صنعتی و پژوهشی در زمینۀ بتن تدوین شده باشند.
 • پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثار برجستۀ علمی و فنی  باشند.

 

مشخصات مقالات ارسالی:

 از نویسندگان محترم درخواست می‌شود مقاله‌های خود را با نرم‌افزار word با قلم  Bzar 12 تایپ کرده و همراه با فایل های مربوطه (به‌صورت word  و PDFو... ) طبق راهنمای زیر به فرمت مجله درآورده و در سامانه مجله بارگذاری نمایند.

 • اجزای اصلی مقالات ارسالی، نظیر چکیده‌ مقاله (به زبان فارسی بین 110 تا 150 کلمه و انگلیسی بین 300 تا 350 کلمه)، مقدمه، عناوین بخش‌های اصلی آزمایش و پژوهش، نتیجه‌گیری و مراجع باید کاملاً مشخص باشد.
 • حجم مقاله بین 7 تا 12 صفحه - با احتساب شکل و نمودار – باشد.
 • مطالب مقاله در دو ستون 8 سانتی‌متری آراسته شود، لازم است اصل (اورژینال) شکل و نمودار در عرض 8 یا 16 سانتی‌متر تهیه شوند. ارسال شکل‌ها و نمودارها در محیط فتوشاپ با resolution 600  آماده سازی و ارسال شود.

 •  

   فرمول‌ها و معادله‌ها خوانا و شمارۀ هر یک در مقابل آنها نوشته شود.
 • کلیۀ عبارات، اصطلاحات و اعداد و ارقام در جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها به فارسی باشد و موضوع جدول‌ها در بالای آنها و موضوع شکل‌ها و نمودارها در زیر آنها درج شود.
 • تمامی عکس ها و نمودارها بصورت مجزا با کیفیت ذکر شده ارسال شوند.
 • اسامی نویسندگان بصورت فارسی و انگلیسی در فایل مجزا ارسال شود.
 • حداقل یکی از نویسندگان مقاله می بایست از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باشد.
 • تغییر اسامی نویسندگان امکان پذیر نبوده و تنها تا قبل از پذیرش نهائی مقاله میتوان با موافقت کتبی همه نویسندگان و ارائه آن به نشریه، ترتیب اسامی نویسندگان را تغییر داد.
 • فایل اصل مقاله بدون ذکر نام نویسندگان به دو صورت فایل WORD و PDF ارسال شود.
 • عنوان و چکیده انگلیسی مقاله، باید در انتهای فایل اصل مقاله موجود باشند.
 • تعهدنامه، مطابق فایل نمونه تکمیل و تصویر آن ارسال گردد.
 •  از به کاربردن کلمات و اصطلاحات لاتین که معادل متداول فارسی دارند، اجتناب شود. در صورت ضرورت استفاده از اصطلاحات لاتین، معادل انگلیسی آنها نیز آورده شود.
 •  کلیۀ منابع مورد استفاده در متن مقاله، شماره‌بندی و در داخل کروشه [ ] مشخص شود و فهرست آنها در پایان مقالـه با ترتیب شماره‌ای که در متن مشخص شده است به زبان اصلی و به صورت زیر نوشته شوند:

              کتاب: نام مؤلف (نام خانوادگی، نام) عنوان کتاب. نام مترجم. محل نشر: ناشر و تاریخ انتشار.
              مقاله: نام نویسنده (نام خانوادگی، نام‌). «عنوان مقاله» نام نشریه. دوره یا جلد، شماره (سال)، صفحه یا صفحات، تاریخ انتشار.

 

 

برای مشاهده فایل تعهدنامه کلیک کنید.