اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

در مجله علمی و پژوهشی «تحقیقات بتن»

 

ضمن‌ تقدیر و تشکر از همکاری‌ نویسندگان محترم با مجله‌ی‌ علمی‌ و پژوهشی‌ «تحقیقات بتن»، اصول اخلاقی درج‌ مقالات‌ در این‌ مجله‌ جهت مزید اطلاع‌ اعلام‌ میگردد:

1- ضروری است مقاله ارسالی از موضوع و محتوای جدید و به روز علمی برخوردار باشد.

2-  مسئوولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان آن است.

3- ارسال هم زمان مقاله و یا بخشی از آن (به صورت فارسی‌ یا انگلیسی‌) به سایر مجلات، خلاف مقررات اخلاقی است.

4 – ضروری است ضمن بهره گیری از پژوهش های مشابه و به روز، اصل امانت داری در نگارش مقاله رعایت شود.

5 – از برهان و استدلال کافی در نتیجه گیری استفاده شود.

6- تأمل و تعمق در نگارش دست نوشته و ارائه یافته ها و پرهیز از شتاب زدگی در انعکاس دستاوردهای مقاله از نقش بسزایی برخوردار است.

7- تغییر اسامی نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله امکان پذیر نبوده و تنها تا قبل از پذیرش نهائی مقاله می توان با موافقت کتبی همه نویسندگان و ارائه آن به نشریه، ترتیب اسامی نویسندگان را تغییر داد.

8-میزان تشابه همه مقالات ارسالی، پیش از پذیرش نهایی در مجله تحقیقات بتن، به وسیله نرم افزار فارسی همانندجو (ایرانداک) بررسی خواهد شد. مقالات دارای درصد همانندی بالاتر از 25درصد، امکان پذیرش نخواهند داشت.

- لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ درج‌ مقالات‌ در مجموعه‌ مقالات‌ سمینارها و کنفرانس‌ها در این‌ مورد مستثنی‌ هستند.

«این نشریه تابع قوانین اخلاق در نشر بین المللی (cope) می باشد.»