اهداف و چشم انداز

مجله علمی و پژوهشی «تحقیقات بتن»، از انتشارات دانشگاه گیلان است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه پژوهش های علمی، فنی و تخصصی در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه مجموعه ای مفید است. چاپ مقالات در مجله تحقیقات بتن منوط به دارا بودن یکی از ویژگی های زیر است:

1- مقالاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینه های علمی و فنی و در مجله دیگری به چاپ نرسیده باشند؛ مقاله های ارائه شده در کنفرانس، از این امر مستثنی هستند و مانند سایر مقالات، ارزیابی شده و در صورت تأیید به چاپ می رسند.

2- مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته، دارای یکی از مشخصات زیر:

1.2. با نقد و بررسی در موضوعات تخصصی بتن، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه ای دست یافته باشند.

2.2. به اختصار و در زمینه های فنی، صنعتی و پژوهشی تدوین شده باشند.

2.3. پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثار برجسته ی علمی و فنی باشند.