شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 32، زمستان 1399 

یادداشت پژوهشی

10. بررسی تاثیر میکروسیلیس و پوزولان تفتان برخواص بتن های حجیم سخت شده

صفحه 123-136

بنیامین عامری کردیانی؛ مسعود عطاریان؛ حمید وارسته پور