داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
بابک احمدی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمال احمدی عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
محمد احمدی استادیار مهندسی عمران-ژئوتکنیک-دانشکده عمران و معماری-دانشگاه ملایر
علیرضا آذریون عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
جمشید اسماعیلی دانشگاه تبریز، دانشکدۀ مهندسی عمران
علی اسماعیلی عضو هیات علمی/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
محمدرضا اصفهانی گروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
حسن افشین
رضا آقایاری دانشیار، گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی
حسن آقابراتی عضو هیات علمی
اصغر امانی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد امیری دانشیار، دانشکده فنی، دانشگاه هرمزگان.
علیرضا انتظاری هیات علمی
کیوان انصاری
علی باباخانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
عطااله بهرامی هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
فرهاد بهنام فر دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مقداد پایان
قاسم پاچیده تکنولوژی بتن پژوهشگر پسادکتری سازه، دانشگاه صنعتی شریف
حامد پوراحمدی صفت عربانی گروه مهندسی عمران، واحد فومن و شفت، دانشگاه آزاد اسلامی، فومن، ایران
رضا پورحسینی عضو هیئت عامی
علیرضا پورخورشیدی تکنولوژی بتن عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سعید پورزینعلی
حمیدرضا توکلی خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد حسین ثقفی استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
مسعود جمشیدی دانشگاه علم وصنعت ایران
مهدی چینی دکتری مهندسی عمران از دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ و کارشناس ارشد بتن در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
ناصر حافظی مقدس دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد حجازی گروه عمران، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
علی حیدری دکترای عمران، دانشیار گروه عمران، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
سید احمد حسینی سازه های بتنی مجتمع دانشگاهی =دافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید عباس حسینی گروه عمران، دانشکده صنعت و معدن چرام، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران
محمد رئوف حسینی هیئت علمی گروه معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی حسینعلی بیگی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید روح الله حسینی واعظ دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
مصطفی خانزادی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی خیرالدین دانشگاه سمنان
احمد دالوند عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه لرستان
علی دلنواز استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
آرش رادمان تکنولوژی بتن گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان ، دانشگاه گیلان ، رودسر، ایران
جواد رزاقی لنگرودی عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گیلان
ایرج رسولان استادیار دانشگاه چمران اهواز
فریدون رضایی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
داریوش رضایی اوچبلاغ عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
امیر محمد رمضانیانپور دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران
ملک محمد رنجبر رشت-دانشگاه گیلان-دانشکده فنی-گروه مهندسی عمران
حمید رضا رونق استاد دانشگاه سیدنی غربی در کشور استرالیا
پنام زرفام استادیار دانشگاه آژاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
میثم زرین فر گروه عمران دانشکده فنی مهندسی کبودرآهنگ دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابراهیم زمانی سازه های بتنی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
پیام زنگانه رنجبر عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
مهران زینلیان دستجردی دانشگاه اصفهان
سیدفتح اله ساجدی استاد، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
امیر حسین سیاح زاده تکنولوژی بتن عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
امیر ساعدی داریان استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جعفر سبحانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محمد کاظم شربتدار تکنولوژی بتن دانشگاه سمنان
علی اکبر شیرزادی جاوید دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران
هاشم شریعتمدار عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا شیرین کام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
امیرمسعود صالحی استادیار، دانشکده مهندسی، گروه عمران، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه خورازمی
رضا صالح جلالی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
علی صدرممتازی استاد،گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
ایمان صدری نژاد هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
نادر صولتی فر استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
علیرضا طالب بیدختی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
سید شهاب الدین طباطبایی مرادی تکنولوژی بتن دانشگاه سهند تبریز
امیر طریقت عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
یاسین عبدی لر هیئت علمی دانشگاه لرستان،دانشکده علوم پایه
میثم عفتی استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
مرتضی عمویی دانشجوی دکترا دانشگاه گیلان
حسین عموشاهی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
علیرضا غنی زاده استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
پویان فخاریان دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
فرهنگ فرحبد سازه های بتنی استاد یار بخش سازه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مسعود فرزام استادیار گروه سازه دانشکدة عمران دانشگاه تبریز
سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
پرویز قدوسی دانشگاه علم و صنعت ایران
اویس قدوسیان استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد تاکستان
منصور قلعه نوی هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
مجید قلهکی هیات علمی
رضا قویدل
شاهو کرمی استادیار/ انشگاه
امیرحسین کریمی سازه های بتنی دانشگاه فنی و حرفه ای
کمیل کریمی مریدانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد یکرنگ نیا سازه های بتنی دانشگاه شهید رجایی
رضا کهنی دبیر اجرایی مجله تحقیقات بتن
علی گل افشار استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
محمد گل محمدی سازه های بتنی استادیار-گروه مهندسی عمران و معماری -دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه تربت حیدریه
مجتبی لزگی نظرگاه عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه حکیم سبزواری
امید لطفی عمران عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبری بابل
یعقوب محمدی تکنولوژی بتن عضو هیات علمی- استاد دانشگاه محقق اردبیلی- گروه عمران
ایمان محمدپور نیک بین
علیرضا محمد جعفری صادقی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
مرتضی مدح خوان دانشگاه صنعتی اصفهان
سید حسام مدنی عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته
رحمت مدندوست دانشگاه گیلان
محمود میری دانشگاه سیستان و بلوچستان
میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی تکنولوژی بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
داود مستوفی نژاد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین معز عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت
علی اکبر مقصودی
علی اکبر مقصودی استاد دانشگاه باهنر کرمان
سمیه ملایی تکنولوژی بتن، سازه های بتنی استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بناب، بناب، ایران
فرامرز مودی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا موسی زاده مقدم پور گروه مهندسی عمران، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
سید یاسین موسوی دانشگاه گلستان
حمیدرضا ناصرسعید دانشجوی دانشگاه گیلان
مهدی نعمتی چاری استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مرتضی نقی پور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمود نیلی دانشیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
شمس الدین هاشمی استادیار/دانشکده عمران دانشگاه یاسوج
حمید وارسته پور موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
فرشاد وزین رام
مهدی ویس‌کرمی دانشیار دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه شیراز