مقایسه عملکرد یک نوع اتصال تیر به ستون بتنی پیش‌ساخته رایج با اتصالات بتنی درجای معادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
پیش‌ساخته‌سازی به معنای ساخت سازه در کارگاه و اتصال آن در محل اجرای پروژه می‌باشد. بنابراین سازه‌های پیش‌ساخته دارای اتصالاتی متفاوتی نسبت به سازه‌های درجای معادل خود هستند و این امر میتواند منجر به رفتار لرزه ایی متفاوت از نظر مقاومت و مخصوصا شکل پذیری و جذب انرژی که ملزومات مهم سازه های مقاوم در برابر زلزله هستند گردد . هدف از این تحقیق بررسی عملکرد اتصالات در اینگونه ساختمان‌هاست زیرادر نتیجه وجود این اتصالات، سازه‌های پیش‌ساخته رفتار لرزه‌ای متفاوتی نسبت به سازه‌های درجا خواهند داشت. مطالعات نشان می‌دهد مهمترین ضعف مشهود در این ساختمان‌ها در ناحیه اتصال آنها رخ داده است.
در این تحقیق سعی شده از طریق آنالیز اجزای محدودی به بررسی عملکرد یکی از اتصالات پیش‌ساخته رایج در کشور و مقایسه آن با اتصال درجای معادل پرداخته شود. برای این منظور گره میانی یک سازه چهار طبقه دارای سیستم قاب خمشی متوسط در دو سازه پیش‌ساخته و درجا با هم مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهد که اتصال یاد شده به هیچ وجه عملکرد مناسبی در زمینه مقاومت، جذب انرژی و شکل‌پذیری تحت تلاش‌های وارده از خود نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Iran common precast connection behavior compared with cast in place connections

نویسندگان [English]

  • N Ahooghalandary 1
  • J. Esmaili 2
  • M Farzam 3
چکیده [English]

Abstract:
Precasting is defined as casting structures element in factory and connecting them in building workshop. Therefore precast structures have different connections in comparison with monolithic ones which can lead to different seismic behavior regarding ultimate strength and specially ductility and energy absorption as a very important seismic requirements . The purpose of this research is investigation of the precast connections behavior as these connections have a different seismic behavior. According to the recent studies the most problem in these structures is due to connection joints.
The purpose of this research is to study of the Iran common precast connection behavior by finite element method and compares its behavior with that of cast in place connections. So a middle joint of a four story structure with moderate moment resistant frames is compared in two precast and monolithic structures. Results indicate that the precast connection has not suitable behavior in strength, ductility and energy dissipation under applied efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beam to column connections
  • Precast structure
  • Finite Element Method
  • Precast connection