بکارگیری لجن باقیمانده از فرآیند باطله های ذغال کارخانه زرند به عنوان ماده افزودنی به سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 کارشناس ارشد شیمی فیزیک / رییس آزمایشگاه هاو کنترل کیفیت کارخانه سیمان ممتازان کرمان

3 مهندسی شیمی ، استادیار / پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

4 کارشناس ارشد شیمی/ پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

5 پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از لجن به وجود آمده ازمرحله لیچینگ فرآیند استحصال آلومینا از باطله های کارخانه ذغالشوئی زرند به عنوان ماده افزودنی به سیمان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ویژگی های شیمیایی لجن مشخص شد که نمی توان از آن به عنوان مواد اولیه سیمان استفاده کرد. به همین دلیل تمام آزمایش ها بر روی بررسی امکان استفاده از لجن به عنوان یک ماده افزودنی به سیمان متمرکز گردید. در این راستا مقادیر 2، 3، 5، 10، 15، 20، 25 و 30% از لجن به سیمان تیپ 2 (سیمان شاهد) اضافه شده و ابتدا مقادیر قلیایی، کسر وزن، آهک آزاد، و نرمی( بلین) مخلوط ها اندازه گیری شد و سپس بر اساس ASTM C 109 قالب های ملات سیمانی از آن ها تهیه گردید و گیرش اولیه و نهایی، مقاومت های فشاری سنین 2، 3، 7، 28 و 90 روزه و همچنین انبساط حجمی آن ها اندازه گیری گردید. لازم به ذکر است تمام مراحل فوق در مورد سیمان تیپ 2 به عنوان سیمان شاهد و همچنین مخلوط 20% پوزولان و 80% سیمان جهت مقایسه، نیز انجام شد. همچنین مقاومت ملات های سیمانی ساخته شده در مقابل نفوذ یون کلرید بر اساس استاندارد ASTM C 1202 نیز اندازه گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of remained mud from process of coal wastes Zarand company as an additive to cement

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Iraj mansouri 1
  • saeed khezripour 2
  • majid tahmooresi 3
  • Batool lashkari 4
  • mohammad reza golzary 5
1 Analytical Chemistry, Assistant Professor/Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced -kerman
2 Msc in Physical Chemistry/,The Chief of Laboratories and Quality control of Kerman Momtazan Cement Company
3 Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology
4 Msc in Physical Chemistry/Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology
5 Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology
چکیده [English]

In the present work the possibility of utilization of remained mud of alumina extraction process from wastes of Zarand coal washing plant as an additive to cement was investigated. According to the chemical characteristics of mud, it was found that it is not possible to use the mud as cement raw materials. Therefore the main effort in this project was focused on the using the mud as an additive to the cement. Because of this the amounts of 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 wt% of mud were added to cement type 2 (as control sample).Parameters of alkali, L.O.I, free lime, and fineness of cement mixtures (blain) were measured, also cement mortar molds based on the ASTM C 109 were made. Primary and final setting ,compression strength and volume expansion of them after 2, 3, 7, 28 and 90 days were determined. It must be mentioned that in order to compare the results a mixture of 20wt% Pozzolan with 80wt% cement and control sample was made. The cement mortar resistance against diffusion of chloride was determined based on the ASTM C 1202 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste of coal washing
  • Extraction of alumina
  • Mud
  • Cement