بررسی اثر زئولیت طبیعی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک های انبساطی تثبیت شده با سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

خاک‌های انبساطی به عنوان یک چالش عمومی‌ به ویژه برای مهندسین عمران محسوب می‌گردد. این قبیل خاک‌ها با جذب آب دچار آماس و موقع خشک شدن منقبض می‌شوند و خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی آنها تغییر می‌کند. معمولی‌ترین و اقتصادی‌ترین روش برای جلوگیری از تغییرات حجم این خاک‌ها استفاده از مواد افزودنی است. تغییر، بهبود و بهینه کردن خواص و ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک با استفاده از مواد افزودنی همواره مورد توجه بوده است. در این تحقیق اثر دو نوع افزودنی سیمان و زئولیت بررسی می‌گردد. اثر مواد افزودنی سیمان درسطح 3 گرم بر کیلو گرم خاک و زئولیت طبیعی در سطح 4، 8 و 12 گرم بر کیلو گرم خاک بر خصوصیات فیزیکی شامل درصد و فشار آماس و خصوصیات هیدرولیکی شامل ضریب جذب آب در خاک بررسی می‌شود. نتایج حاصل نشان می‌دهد افزودن مخلوط زئولیت و سیمان به خاک در مقادیر مختلف روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی نمونه‌های خاک بطور متفاوتی اثر می‌گذارد. بطور کلی افزودن مخلوط زئولیت و سیمان به خاک در مقادیر مختلف باعث کاهش درصد و فشار آماس می‌گردد. افزودن زئولیت و سیمان به نمونه‌های خاک باعث کاهش ضریب جذب آب در خاک می‌گردد. بیشترین کاهش مربوط به کاربرد 8 گرم بر کیلوگرم خاک و کاربرد سیمان در سطح 3 گرم بر کیلوگرم خاک دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of natural zeolite additives on physical and hydraulic properties of expansive soil stabilized with cement

نویسنده [English]

  • ahmad baghani
چکیده [English]

Expansive soils are considered as an overall challenge especially for civil engineers. Such soils swell when given an access to water and shrink when they dry out. The most common and economical method for stabilizing these soils is using of the additives that prevent volume changes. Variation, improve and optimize the physical and hydraulic properties of soil with use of additives including zeolite and cement additives have been considered for always. In this study the effect of cement in rang of 3 g/kg and zeolite in range of 4, 8 and 12 g/kg of soil as additives content on physical and hydraulic properties of soil contain percent and pressure swell and sorptivity(S) were investigated. The results showed that the addition of mixture of zeolite and cement into soil in different amounts effect on physical and hydraulic properties of soil in a different way. In general, the addition of a mixture of zeolite and cement helps to reduce percent and pressure swelling of soils in different contents. Combination zeolite and cement with soil decrease sorptivity of specimens. As, the maximum reduction for specimens occurred in application of 8 g/kg zeolite and 3 g/kg of cement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement
  • zeolite
  • Expansive soil
  • Swelling
  • Sorptivity