دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1402 
بررسی ویژگی‌های ملات بنایی حاوی ماسه‌ی بازیافتی

صفحه 85-96

میلاد عقیلی لطف؛ محمد کوروش کریم؛ محمد یاسر چمنی؛ امیر محمد رمضانیانپور