ارزیابی مشخصات ملات های خودتراکم حاوی میکروسیلیس، زئولیت و پلیمر فوق جاذب در حالت تازه و سخت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران.

10.22124/jcr.2023.22460.1584

چکیده

شناخت دقیق تر از خصوصیات ملات های خودتراکم که دارای کاربردهای گسترده ای در پروژه های عمرانی هستند امری ضروری است. امروزه مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت می گیرد. در پژوهش حاضرتأثیر دو پوزولان میکروسیلیس و زئولیت و همچنین افزودنی پلیمر فوق جاذب 1 (SAP) به منظور سنجش اثرات آنها بر ملات خودتراکم مورد مطالعه قرارگرفت. در این تحقیق 17 طرح اختلاط با درصدهای مختلف افزودنی ساخته شد. آزمون سرعت گیرش ملات، گرمای هیدراتاسیون و همچنین آزمون های مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکی در سنین مختلف انجام شدند. نتایج نشان داد نمونه های حاوی میکروسیلیس نسبت به زئولیت، بهبود کیفیت قابل توجهی را به نمایش گذاشتند. با استفاده از آنالیز اقتصادی مشخص شد درصدهای بالای SAP هزینه ساخت را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. همچنین در آنالیز نرم افزاری دوام، کاربرد 10% وزنی دوده سیلیسی جایگزین سیمان، افزایش عمر مفید را تا 86 سال به دنبال داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of self-compacting mortars containing microsilica, zeolite and superabsorbent polymer in fresh and hardened state

نویسندگان [English]

  • hosein ghiasvand 1
  • Morteza Bastami 2
  • reza farokhzad 1
1 Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
چکیده [English]

A more accurate understanding of the characteristics of self-compacting mortars, which have wide applications in construction projects, is essential. Today, extensive studies are conducted in this field. In the present study, the effect of two pozzolans, microsilica and zeolite, as well as the addition of superabsorbent polymer 1 (SAP) was studied in order to measure their effects on self-compacting mortar. In this research, 17 mixing plans were made with different percentages of additives. In this research, 17 mixing plans were made with different percentages of additives. Mortar setting speed test, heat of hydration, as well as compressive strength and electrical resistance tests were performed at different ages. The results showed that samples containing microsilica compared to zeolite showed a significant improvement in quality. With economic analysis, it was found that high percentages of SAP significantly increase the construction cost. Also, in the software analysis of durability, the use of 10% by weight of silica fume instead of cement resulted in an increase in useful life up to 86 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-compacting mortar
  • setting time
  • electrical resistivity
  • zeolite
  • superabsorbent polymer