دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 43، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل پیش‌بینی مقاومت فشاری ژئوپلیمر‌ ساخته شده با متاکائولن و سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 5-17

وجیهه صادقی پناه؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ مرتضی ناظریان؛ ابراهیم نجفی کانی؛ زهرا عبدالله نژاد


بررسی تحلیلی تأثیر پارامترهای رئولوژیکی بر کارایی بتن خود تراکم

صفحه 19-29

یاشار اصغری؛ سید اسماعیل محمدیان یاسوج؛ نازیلا کاردان


خواص مهندسی تیر بتن‌آرمه ژئوپلیمری تولید شده از شن بازیافتی

صفحه 45-54

محمدرضا حاجتی مدارایی؛ جواد رزاقی لنگرودی؛ ملک محمد رنجبر تکلیمی