بررسی ویژگی‌های ملات بنایی حاوی ماسه‌ی بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران

10.22124/jcr.2023.21865.1565

چکیده

در این مقاله ویژگی‌های ملات بنایی ساخته شده با ماسه بازیافتی بتنی بررسی شده است. برای این منظور 5 طرح اختلاط ملات بنایی در نظر گرفته شده است که در آن‌ها علاوه بر طرح شاهد، ماسه‌ی بازیافتی بتنی با درصدهای 25، 50، 75 و 100 جایگزین ماسه طبیعی در ملات بنایی شد. برای هر دو نوع ملات ساخته شده با ماسه‌ی طبیعی و بازیافتی نیز از دانه‌بندی یکسانی استفاده شد. همچنین نسبت وزنی آب به سیمان 55/0 و نسبت وزنی سیمان به ماسه نیز 1:3 در نظر گرفته شد. جهت سنجش خواص مختلف ملات بنایی ساخته شده با ماسه بازیافتی بتنی، آزمایش‌های جذب آب و چگالی برای ارزیابی خواص فیزیکی، مقاومت فشاری و مقاومت خمشی برای ارزیابی خواص مکانیکی و نهایتاً آزمایش دوام در برابر چرخه‌های ذوب و انجماد به‌منظور ارزیابی دوام ملات بنایی در محیط‌های سردسیر انجام شد. همچنین آزمایش جمع‌شدگی ناشی از خشک‌شدن به‌منظور بررسی جمع‌شدگی در ملات‌های ساخته شده با ماسه بازیافتی انجام شد. در آزمایش مقاومت فشاری، تمام نمونه‌ها مقاومت بیشتر از MPa 10 داشتند که ضوابط استاندارد ملی ملات را برآورده نمود. با افزایش درصد جایگزینی کارایی و زمان کارایی ملات‌ها کاهش یافت. ملات‌های ساخته شده با ماسه‌ی بازیافتی مقاومت خوبی در مقابل چرخه‌های ذوب و انجماد داشتند و جمع‌شدگی بیشتری نیز اتفاق افتاد که به دلیل خمیر سیمان سخت‌شده‌ی چسبیده به سنگدانه‌ها است. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از ماسه بازیافتی تا %50 جایگزینی می‌تواند راهکار خوبی برای کاهش استفاده از مصالح طبیعی و توسعه‌ی پایدار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on properties of masonry mortar containing recycled fine aggregate

نویسندگان [English]

  • Milad Aghililotf 1
  • Mohammad Kuroshkarim 1
  • Mohammad Yaser Chamani 1
  • Amir Mohammad Ramezanianpour 2
1 Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the fresh and hardened properties of mortars containing different percentages of recycled sand made from crushed concrete blocks were studied. For this purpose, natural sand was substituted with recycled sand in 0, 25, 50, 75, and 100 percentages. The same particle size distribution for both natural and recycled materials was used. Also, the water to cement ratio was considered 0.55, and the cement to sand weight ratio was considered to be 1:3. Physical properties including water absorption, water permeability, and bulk density of fresh and hardened mortar, and mechanical properties including compressive and bending strength, resistance against freezing and thawing cycles, and drying shrinkage were examined. The experimental results suggest that mortars made with recycled sand had acceptable compressive strengths all above 10 MPa. By increasing the substitution ratio, the workability and workable time of mortars were reduced. Masonry mortar made with recycled fine aggregate had acceptable resistance against freezing and thawing cycles according to ASTM C666. Results of the drying shrinkage test showed that masonry mortar made with recycled sand had more drying shrinkage than mortars made with natural sand which is a result of a more hardened cement volume ratio in the samples containing recycled sand.

Overall, it can be concluded that up to 50% replacement level of aggregate can have reasonable mechanical and durability properties and may be suitable for sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled concrete fine aggregate
  • drying shrinkage
  • masonry mortar
  • resistance against freezing and thawing cycles