دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1398 

یادداشت پژوهشی

9. بررسی نقش افزودنی‌های معدنی در آسیای کلینکر بر قابلیت خردایش و کیفیت سیمان

صفحه 111-125

عطااله بهرامی؛ جعفر عبداللهی شریف؛ محسن علیلو؛ فاطمه کاظمی


10. بررسی اثر استفاده از الیاف پلی وینیل ‌الکل بر مشخصات مکانیکی بتن‌

صفحه 127-140

مهدی اسفندی سرافراز؛ محمد سجاد مسعودی؛ ایوب کریمی