دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 27، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی ملات‌های پوزولانی با پایه‌ی میکروسیلیس در برابر محیط‌های خورنده‌ی اسیدی و کلرایدی

صفحه 5-15

فرامرز مودی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ قاسم باقری چنار؛ عرفان ریاحی دهکردی