بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی مکمل سیمانی زئولیت و آب میکرو_نانو حباب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22124/jcr.2019.9581.1264

چکیده

در این مقاله تاثیر استفاده از زئولیت طبیعی به عنوان جایگزین مواد سیمانی و آب میکرو_نانو حباب به عنوان جایگزین آب مخلوط بتن، بر خواص مکانیکی و دوام بتن مورد ارزیابی قرار گرفته است. پارامترهای ارزیابی شده برای بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن اصلاح شده شامل: مقاومت فشاری، کششی، خمشی، الکتریکی و جذب آب می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر استفاده از زئولیت و میکرو_نانوحباب در بتن مربوط به نمونه‌های دو فازی حاصل از ترکیب 10 درصد زئولیت و 100 درصد میکرو_نانو حباب می‌باشد که سبب افزایش مقاومت فشاری، کششی، خمشی و الکتریکی به میزان 15، 14 ، 6 و 194 درصد گشته و جذب آب را به میزان 25 درصد کاهش می دهد. به طور کلی با توجه به نتایج می‌توان گفت زئولیت و آب میکرو_نانوحباب سبب بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن می‌گردند و ترکیب آنها بیشترین تأثیر مثبت را در تقویت بتن اصلاح شده ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of mechanical properties and durability of concrete containing cementitious materials and micro-nano bubble

نویسندگان [English]

  • ali akbar shirzadi javid 1
  • moein khoshroo 2
  • ali katebi 3
2 M.Sc. Student, Construction and Engineering Management, Tehran University of kharazmi
3 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Tehran University of kharazmi
چکیده [English]

In this paper, the effect of using natural zeolite as a supplementary cementitious material and micro-nano bubble as a substitute for concrete mixture water has been evaluated on the mechanical properties and durability of concrete. The evaluated parameters for properties of modified concrete include: compressive strength, tensile strength, Bending strength, electrical resistivity and water absorption. The results indicate that the use of zeolite and micro-nano bubble in concrete increases the mechanical properties and the durability of concrete. The greatest improvement is related to the two-phase samples from the combination of 10% zeolite and 100% micro-nano bubble, which compressive strength, tensile strength, bending strength and electrical resistivity increase by 15, 14.88, 5.65 and 194.12% respectively, and water absorption decrease by 25.22%. In general, according to the results, it can be concluded that zeolite and micro-nano bubble, improve the mechanical properties and durability of concrete and their combination has the most positive effect on modified concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • zeolite
  • Micro-nano bubble
  • Mechanical properties
  • durability properties
  • concrete