ساخت و مشخصه‌یابی بتن پلیمری حاوی رزین اکریلیک پایه‌آبی با قدرت نفوذپذیری پایین نسبت به یون کلر و آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Tehran Province, Tehran, District 6, 424 Hafez Ave تهران- خیابان حافظ-پلاک 424

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

10.22124/jcr.2019.11300.1315

چکیده

در این مقاله تاثیر اعمال سه رزین اکریلیک پایه‌آبی بر روی خواص فیزیکی، مکانیکی، پایداری و نفوذپذیری بتن حاصل بررسی شد. بدین منظور نمونه‌های بتنی با نسبت وزنی آب به سیمان معادل با 445/0 و جامد رزین به سیمان برابر با 05/0 تهیّه ‌شدند. آزمون‌های مقاومت فشاری، مقاومت کششی از هم گسیخته، مهاجرت تسریع‌یافته‌ی یون کلر، جذب آب مویینه و ابتدایی و نهایی بر روی آزمونه‌ها انجام شد. مشاهده شد که رزین اکریلیک می‌تواند به عنوان روان‌کننده-ی بتن استفاده شود و میزان آب مورد نیاز برای افزایش روانی بتن تازه را کاهش ‌دهد. افزودن رزین با حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT) بالاتر از دمای کارکرد، سبب کاهش نفوذ یون کلر تا 14% ‌شد. بطورکلی می‌توان گفت که با قبول کاهش 30-20% در مقاومت فشاری سازه‌های بتنی و ثابت ماندن برخی ویژگی‌ها، روانی بتن تازه، خواص فیزیکی و نفوذی مخلوط بتن حاوی رزین اکریلیک پایه‌آبی با MFFT بالاتر از دمای محیط بالابرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and characterization of polymer concrete containing waterborne acrylic resin with low permeability to chlorine and water ions

نویسندگان [English]

  • Sahar ABDOLLAHI BAGHBAN 1
  • MANOUCHEHR KHORASANI 2
1 Tehran Province, Tehran, District 6, 424 Hafez Ave تهران- خیابان حافظ-پلاک 424
2 amirkabir university of technology polymer engineering and color technology
چکیده [English]

In this paper, the effect of three waterborne acrylic resins on physical, mechanical, stability, and permeability of concrete was investigated. For this purpose, concrete samples were prepared with a mass ratio of water to cement and solid-resin to cement equal to 0.445 and 0.05, respectively. Compressive stress tests of 7, 28, and 56 days, tensile strength, chlorine ion accelerated migration, capillary water absorption and initial and final water absorption on the test specimens were performed. It was observed that acrylic resin could act as a superplasticizer and reduce the amount of water needed to increase the fluidity of fresh concrete. Adding a resin with a minimum film formation temperature (MFFT) above the operating temperature reduces the chlorine ion penetration depth and coefficient by 14%. As a general result, it can be said that by accepting a reduction of 20-30%reduction in compressive strength of concrete structures, the fluidity of the fresh concrete, physical and penetration properties of the concrete mix can be increased by the use of the waterborne acrylic resin with MFFT higher than ambient temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polymer concrete
  • chlorine ion accelerated migration
  • water absorption
  • waterborne acrylic resin
  • porosity and permeability of concrete