بررسی رفتار پس از حرارت بتن سبک خودتراکم حاوی فنر و الیاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله، تأثیر افزودن الیاف به بتن سبک (حاوی سبکدانه ی لیکا) خودتراکم تحت شرایط پس از حرارت های بالا (25- 100- 250- 500- 700 درجه ی سانتی گراد) در قالب آزمایشات مقاومت فشاری، کششی و خمشی بررسی شد. در آزمایشات، 3 نوع الیاف شامل الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن و فنر فولادی به میزان 4/0% حجمی بتن استفاده شد. بطور کلی نتایج حاکی از آنست که استفاده از الیاف فولادی و فنر تا 20% مقاومت فشاری بتن را افزایش می دهد. می توان از الیاف پلی‌پروپیلن در بهبود مقاومت کششی بتن استفاده نمود چراکه تا 70% مقاومت کششی را در شرایط پس از دماهای بالا افزایش می دهد. همچنین در دمای 700 درجه مقاومت خمشی کلیه نمونه ها ناچیز بوده و در اثر وزن خود منهدم شدند. همچنین بعلت افت شدید مقاومت در شرایط پس از دمای 500 درجه، پس از این دما بتن سبک خودتراکم قابلیت خدمت‌رسانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Post-Heat Behavior of Self-Compacting Light Aggregate Concrete Containing Spring and Fiber

نویسندگان [English]

  • ghasem pachideh 1
  • majid gholhaki 2
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of adding fiber to lightweight (containing Light Expanded Lica Aggregate) self-compacting concrete under high-temperature conditions (25-100, 250-500, 700 ° C) was investigated in the form of compressive, tensile and flexural strength tests. In these experiments, 3 types of fibers, including steel fiber, and polypropylene and steel springs, were used for 0.4% volumetric rate of concrete. In general, the results indicate that the use of steel fiber and spring increases the compressive strength of concrete by up to 20%. Polypropylene fiber can be used to improve the tensile strength of concrete, because it increases up to 70% tensile strength after high temperature conditions. Also, at a temperature of 700 °, the flexural strength of all samples was negligible and were destroyed due to their own weight. Also, due to the severe drop in resistance after a temperature of 500 ° C, after this temperature, self-compacting concrete is not serviceable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compacting Light Aggregate Concrete
  • Mechanical properties
  • Spiral
  • Steel and Polypropylene Fiber
  • Heat