دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 24، دی 1397 

یادداشت پژوهشی

بررسی رابطه بین انرژی لازم برای خردایش مواد معدنی و ویژگی‌های فیزکی و مکانیکی سنگ در کارخانه سیمان ارومیه

صفحه 123-131

عطااله بهرامی؛ حسن مومیوند؛ فاطمه کاظمی؛ ابوصالح دهقانی؛ مهدی موتاب