دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 23، مهر 1397 
تاثیر مساحت سطح مقطع الیاف ماکرو بر میزان جذب انرژی در بتن

صفحه 29-40

روح اله رستمی نجف ابادی؛ محمد ذره بینی؛ خالد سنگین ابادی؛ داوود مستوفی نژاد؛ حسین فشندی


مطالعه آماری منحنی های لنگر-دوران ستون های بتن مسلح محصور شده توسط لایه های FRP

صفحه 107-120

محمدامیر نجفقلی پور؛ سیدمحمدجواد ذهبی؛ سید مهدی دهقان


ارائه طرح اختلاط مناسب پرکننده بتنی هیدرولیکی در پرکردن معادن اورانیوم

صفحه 121-132

محمدرضا نیک گفتار؛ محمد عطایی؛ رضا کاکایی؛ محمدرضا رضوانیان زاده