دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1397 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل پیش‏‏ بینی مقاومت فشاری ستون ‏‏های با مقاطع مستطیل محصور شده با الیاف پلیمری (FRP) به وسیله ‏ی روش برنامه ‏نویسی عبارتی ژنتیک (GEP)

صفحه 5-18

پویان فخاریان؛ حسین نادرپور؛ عبدالحسین حداد؛ امیرحسین رفیعیان؛ دانیال رضازاده عیدگاهی


مقایسه آزمایش های نیمه مخرب break-off و Pull-off برای تعیین مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی

صفحه 19-30

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ بنیامین گنجه خسروی؛ جواد رزاقی لنگرودی