دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1393، صفحه 7-140 
5. بررسی ضریب‌رفتار قاب‌های خمشی نیمه پیش‌ساخته بتنی با نوعی اتصال خمشی تیر به ستون

صفحه 71-82

فریدون رضایی؛ مرتضی مدح خوان مدح خوان؛ وحید نافیان دهکردی؛ جاوید خطیبی


7. ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم توانمند حاوی سیمان آمیخته

صفحه 99-111

ملک‌محمد رنجبر؛ رحمت مدندوست؛ فاطمه قانع؛ سروش عیسی‌پور؛ مهدی کریمی