دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیب دیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورق های GFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

الهه رحیمی؛ جلیل شفائی؛ محمد رضا اصفهانی


2. تأثیر درجه حرارت‌های زیاد بر خواص مکانیکی بتن حاوی سرباره آلومینیوم از منظر ریزساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

محمد امیری؛ جهان بخش ارزانیان کرم اله؛ مرضیه آریانپور


3. تأثیر ایجاد محصورشدگی با ورق های FRP بر مقاومت فشاری نمونه های بتن الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

شمس الدین هاشمی؛ ابراهیم اباذری


4. تخمین مقاومت برشی بتن با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی بیان ژنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

حامد قوهانی عرب؛ مسعود حسین پورفرد؛ محسن راشکی


5. تقویت خمشی دال‌های حفره‌دار بتن مسلح با استفاده از ورق‌های آرامید (AFRP)، کربن (CFRP) و شیشه (GFRP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

مژگان آبرون؛ رحمت مدندوست


6. بررسی آزمایشگاهی اثر پوزولان زئولیت بر کارایی و دوام بتن‌ خودتراکم در معرض یون کلراید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

سیدشهاب امامزاده


7. مطالعه تأثیر نوع و مقدار پوزولان بر چسبندگی بتن خودتراکم سبک حاوی لیکا با استفاده از روش پوش اوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

سید مهدی موسوی؛ علی دلنواز؛ سید امیر حسین هاشمی


8. بررسی خواص مهندسی سنگدانه‌‌های مختلف و تاثیر آن برخصوصیات مقاومتی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

فرهاد پیرمحمدی علیشاه


یادداشت پژوهشی

9. مقایسه آزمایشگاهی بکارگیری الیاف شیشه و الیاف فولادی در بتن حاوی نانورس مونتموریلونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

میثم زرین فر؛ علیرضا رهبری؛ حمیدرضا جوادی


10. بررسی اثر تاثیر تفاله ساقه نیشکر باگاس در طرح اختلاط بتن‌های سازه‌ای در محیط‌های سولفاتی و کلرایدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

سید علی موسوی داودی؛ محمد حسن خلیل پاشا