دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه مدل پیش‌بینی مقاومت فشاری ژئوپلیمر‌ ساخته شده با متاکائولن و سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

وجیهه صادقی پناه؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ مرتضی ناظریان؛ ابراهیم نجفی کانی؛ زهرا عبدالله نژاد


بررسی تحلیلی تأثیر پارامترهای رئولوژیکی بر کارایی بتن خود تراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

یاشار اصغری؛ سید اسماعیل محمدیان یاسوج؛ نازیلا کاردان


تاثیر شرایط حاد محیطی بر نرخ نفوذ آب و مقاومت سطحی بتن‌های حاوی ژل میکروسیلیس الیافدار و سوپر ژل با استفاده از آزمون‌های درجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

علی صابری ورزنه؛ محمود نادری؛ مجید پرهیزکاری


خواص مهندسی تیر بتن‌آرمه ژئوپلیمری تولید شده از شن بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

محمدرضا حاجتی مدارایی؛ جواد رزاقی لنگرودی؛ ملک محمد رنجبر تکلیمی


ارزیابی رفتار قاب های خمشی بدون خاموت در هسته اتصال و بهسازی شده با روش بزرگنمایی هسته اتصال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

علی گل افشار


بررسی آزمایشگاهی و عددی تیر بتن مسلح مقاوم سازی شده با ورق های CFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

بابک منصوری؛ محمدحسین احمدی


بررسی تاثیر سرباره، نانو اکسید منیزیم و نانو اکسید مس بر خصوصیات بتن فوق‌توانمند تحت شرایط عمل‌آوری متفاوت با بهره‌گیری از روش پایش مقاومت الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

سید شایان هاشمی؛ احمد گنجعلی؛ ابوذر میرزاخانی؛ حمیدرضا ایرانی


بررسی تأثیر مواد افزودنی حباب‌زا بر روی نفوذپذیری و دوام بتن ساخته شده با سیمان پرتلند 525-1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

اعظم کامل؛ مجتبی لزگی نظرگاه؛ مرتضی طیبی نیا


بررسی خواص مقاومت مکانیکی بتن با استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

علی قربانی


تعیین تنش برشی و نرمال در مرز مشترک بتن و ورق FRP به روش بدون المان گالرکین و مقایسه نتایج آن با نرم افزار المان محدود آباکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

مجتبی حقگو؛ آرش بهار


بررسی مشخصات مکانیکی و جمع شدگی خشک ملات تعمیری ژئوپلیمری الیافی حاوی ضایعات کارخانه‌های آهن و آلومینیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

فرید حاتمی؛ ملک محمد رنجبر تکلیمی


بررسی رفتار اتصال ورق FRPو مهارهای FRP بادبزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

مهرداد گرک یراق؛ داود مستوفی نژاد


بررسی مشخصات تازه، ریزساختاری و مکانیکی خمیر ژئوپلیمری حاوی سرباره کوره آهن گدازی و خاکستر برگ بامبو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

علی صدر ممتازی؛ ابراهیم رشیدی فرد


تأثیر مصالح سنگی آلوده به آلاینده‌های آلی از منظر ریزساختار بر پارامتر‌های مقاومتی و دوام بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

محمد امیری؛ حدیث کریمی


ارزیابی کارایی بتن متخلخل ساخته شده از کربن فعال ضایعاتی در حذف آلاینده های روانابهای سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

پیام زنگانه رنجبر؛ مرتضی سهرابی گیلانی؛ امین صالحی؛ مصطفی قاسمی لسکوکلایه


مطالعه رفتار بتن پارچه ای در کانال‌های روباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

محمد فیاض؛ سعید احمدی؛ مهدی دهقان نژاد ثانی آبادی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرباره کارخانه فولاد اهواز برخواص بتن های سیمان- سرباره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سیدفتح اله ساجدی؛ غلامعباس بهرامی نیا


بررسی آزمایشگاهی اثر مصالح خرده آسفالتی و سرباره فولاد بر خصوصیات روسازی بتنی خود متراکم (SCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

محسن عموزاده عمرانی؛ قاسم طهمورسی؛ پیمان پیری


ارزیابی مقاومت پیوستگی آرماتورهای پلیمری تقویتی الیاف شیشه در تیرهای بتن‌آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

علی زحمتکش؛ امیر باغبان