دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف بر مشخصات مکانیکی و سن کامپوزیت‌های سیمانی توانمند الیافی (HPFRCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

مهدیه صباغیان؛ علی خیرالدین


یادداشت پژوهشی

2. مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص مکانیکی بتن های بازیافتی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و زئولیت طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1398

سیدفتح اله ساجدی؛ حسن جلیلی فر


3. محاسبه احتمالاتی آغاز خوردگی میلگرد با استفاده از روش‌های قابلیت اطمینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1398

سید عباس حسینی