دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف بر مشخصات مکانیکی و سن کامپوزیت‌های سیمانی توانمند الیافی (HPFRCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

مهدیه صباغیان؛ علی خیرالدین


یادداشت پژوهشی

2. مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص مکانیکی بتن های بازیافتی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و زئولیت طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1398

حسن جلیلی فر؛ سیدفتح اله ساجدی


3. محاسبه احتمالاتی آغاز خوردگی میلگرد با استفاده از روش‌های قابلیت اطمینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1398

سید عباس حسینی


مقاله پژوهشی

4. بررسی خواص مکانیکی بتن فوق توانمند غیر مسلح و مسلح شده به الیاف فولادی، پلی پروپیلن و پلی وینیل الکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

ابراهیم حسامی؛ داود مستوفی نژاد؛ محمدرضا افتخار


5. بررسی عملکرد لرزه ای پایه های پل بتن آرمه تقویت شده با جدار فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

مهدی عبادی جامخانهء؛ مسعود احمدی؛ علی خیرالدین


6. مطالعات نظری و آزمایشگاهی افزایش مقاومت و شکل پذیری بتنهای پر مقاومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

مهدی سعیدیان؛ محمدقاسم وتر؛ حمیدرضا محمدی


7. بررسی آزمایشگاهی اثر مدول و غلظت محلول قلیایی بر خصوصیات بتن قلیا فعال سرباره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

کیاچهر بهفرنیا؛ حامد تقوائی یزدلی


8. تاثیر درجه حرارت‌های زیاد بر عملکرد بتن با نگرش به تغییرات نانوساختار C-S-H

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

محمد امیری؛ مرضیه آریانپور


9. تاثیر مدلسازی 3 بعدی در محاسبه پارامترهای شکست بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

علی پرمنون؛ امیر هوشنگ اخویسی


10. مطالعه تجربی تعیین مشخصات دینامیکی ساختمان پنج طبقه قاب خمشی بتنی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

حمیدرضا خوشنود؛ علیرضا حیدری


11. تاثیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر روی نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

علیرضا حاجیانی بوشهریان؛ حمیدرضا اسماعیلی


یادداشت پژوهشی

12. بررسی تاثیر عیار سیمان و هوازا بر مقدار جذب آب موئینه در پوشش بتنی کانال‌های انتقال آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

رضا بهراملو؛ سعید گوهری