دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1389 
افزایش دوام بتن در مقابل خوردگی اسیدی با استفاده از سنگدانۀ آهکی

صفحه 71-79

عبدالله رشیدی؛ سید محسن ساداتیان؛ فرشاد وزین رام؛ Piet N.L. Lens


بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی

صفحه 39-47

کیاچهر بهفرنیا؛ محسن حسن زاده؛ محسن اعتمادی؛ همایون بزرگپور


دوام بتن ها و ملات های حاوی پودر سنگ‌آهک در محیط‌های سولفاتی با غلظت بالا

صفحه 27-37

مهدی مهدی خانی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ ابراهیم قیاسوند؛ محمد احسان کاملی