بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف‌های میکرو و ماکرو پلیمری بر مشخصات فیزیکی، مکانیکی و سایش روسازی‌های بتن غلتکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 عضو هیات علمی بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات ، راه ، مسکن و شهرسازی

3 عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

4 استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

5 دانشگاه امیرکبیر

چکیده

بتن غلتکی نوع خاصی از طرح مخلوط بتن است که دارای مواد اولیه مشابه با بتن معمولی ولی با نسبت‌های متفاوت‌تر و همچننین بدون اسلامپ ساخته می‌شود. کاربرد بتن غلتکی با توجه به سهولت اجرای آن و مزایای فنی و اقتصادی به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح در روسازی‌های جاده ها مطرح می‌باشد. به همین دلیل ارتقاء مشخصات مکانیکی و دوام آن اهمیت بسزایی دارد. استفاده از الیاف می‌تواند خواص بتن را ارتقاء دهد لیکن در زمینه بتن غلتکی دانش کمی موجود است. در این مقاله تاثیر استفاده از الیاف سنتز شده پلیمری رفتار فیزیکی و مکانیکی بتن غلتکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 3 طرح مخلوط بتن غلتکی با استفاده از الیاف‌های پلیمری طول کوتاه (میکرو) و طول بلند (ماکرو) ساخته شد. آزمایش های مکانیکی شامل مقاومت فشاری و مقاومت خمشی، مشخصات فیزیکی و همچنین سایش انجام گردید. نتایج آزمون‌ها نشان داد که استفاده از الیاف باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی و مقاومت سایشی روسازی بتن غلتکی میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effects of micro and macro polymer fibers on the mechanical, physical and abrasion resistance of roller compacted concrete pavements

نویسندگان [English]

  • Jafar Sobahni 1
  • Alireza Pourkhorshidi 2
  • Aliakbar Ramezanianpour 3
  • Mehdi Nemati Chari 4
  • Mohammad mhdi Lotfi 5
1 BHTC
2 BHRC
3 Amirkabir
4 Faculty member of Road, Housing and Urban Development Research Center (BHRC)
5 Amirkabir
چکیده [English]

Roller-compacted concrete (RCC) is a special blend of concrete that has essentially the same ingredients as conventional concrete but in different ratios, and without slump. It was shown that the application of fibers would enhance some properties of concrete, however in roller compacted concrete; there was a lack of knowledge. The application of RCC gained a great attention for physical, mechanical, durability and economical benefits. In this paper, the effects of synthetic polymeric fibers on the physical and mechanical of fiber roller compacted concrete pavement were experimentally investigated. To this means, three mixtures by using of micro and macro polymeric fibers made. The mechanical strength tests including compressive and flexural strength and also abrasion strength tests were carried out. The results showed that the application of synthetic polymeric fibers improves the mechanical (including the compressive strength, flexural strength) and physical properties (abrasion strength) of fiber reinforced roller compacted concrete (FRCC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber reinforced roller compacted concrete
  • Mechanical properties
  • abrasion resistance