بررسی پارامترهای مؤثر در تولید بتن متخلخل

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده

امروزه در اکثر جوامع پیشرفته دنیا به‌منظور اجرای رویه‌ها در پیادهروها، پارکها و یا مکانهای محل تردد و رفت‌وآمد با بار ترافیکی سبک، همانند خطوط ویژه عبور دوچرخه‌ها و یا پارکینگ خودروهای سبک، از ترکیبات بتنی متخلخل و نفوذپذیر به عنوان یک جایگزین مناسب به‌جای روسازی‌های سخت و غیرقابل نفوذ در گذشته استفاده می‌گردد، بنابراین استفاده از بتن متخلخل در ساخت رویه‌ها چه از لحاظ کنترل سیلاب، توجیه اقتصادی و یا سازگاری با محیط زیست بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، هدف تولید نوعی از بتن متخلخل است که علاوه بر معیارهای نفوذپذیری و تخلخل بالا، به لحاظ تحمل بارهای وارده، مقاومت فشاری بیشتر و نیز روانی بالاتری از خود نشان دهد. در این راستا چند نمونه سنگ‌دانه با مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و دانه‌بندی‌های متفاوت با درصدهای مختلف مواد افزودنی و سیمان با طرح اختلاط معین و با نسبتهای مشخص مخلوط می‌شوند و انواعی از بتنهای متخلخل با مقاومتهای گوناگون در سنین مختلف تولید شد. پس از انجام آزمایشهای اسلامپ، مقاومت فشاری، درجه تخلخل و نفوذپذیری روی نمونه‌های مختلف و بررسی و تفسیر نمودارها و تحلیل نتایج، مناسب‌ترین طرح اختلاط به لحاظ انطباق بر استانداردها و ارضای فاکتورهای مقاومتی و اقتصادی معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of effective parameters in preparation of pervious concrete

نویسندگان [English]

  • Majid Rostami Galehdar 1
  • iman bahrami chegeni 2
چکیده [English]

In most developed countries, pervious and permeable concrete pavements are regularly used in sidewalks, parks or low-volume roads such bicycle lanes and car parks, and are considered an excellent alternative to hard impervious traditional pavements. Increasing global popularity of pervious concrete pavements is because of their economic, environmental and technical advantages primarily achieved by their ability to allow water to easily pass through. In this paper, we aimed to produce a pervious concrete that would satisfy porosity and permeability requirements, while providing better load bearing, compressive strength and workability. To achieve this objective, aggregates of different materials with different physical and chemical properties and gradations were mixed with different proportions of admixtures and cement to produce a variety of pervious concretes with different strengths. Produced concretes were sampled and samples were put to slump, compressive strength, porosity and permeability tests. After evaluation and analysis of obtained results, the best mix design that would conform to regulations and would also satisfy the strength and economic factors was introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pervious concrete
  • permeability
  • aggregate
  • compressive strength
  • porosity