کاربرد روش تاگوچی در پیش‌بینی طرح اختلاط بهینه بتن حاوی نانوسیلیس و میکروسیلیس

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با بررسی کارآیی روش تاگوچی و توانایی آن در یافتن طرح اختلاط بهینه بتن حاوی نانوسیلیس، میکرو سیلیس و فاکتورهای مختلف همچون نسبت آب به سیمان (w/c) ، سیمان با عیار مختلف kg/cm3)350,400,450) در سنین 7 و 28 روز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از 9 طرح اختلاط با روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفته تا طرح اختلاط بهینه بتن با بیشترین مقاومت فشاری، مقاومت چسبندگی بتن و میلگرد و کمترین میزان جذب آب بدست آید، سپس طرح پیشنهادی روش تاگوچی، در آزمایشگاه ساخته شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته تا بهینه‌ترین طرح اختلاط بدست آید. در این پژوهش علاوه بر انجام آزمایش‌های مکانیکی و نفوذپذیری ، که در مقیاس ماکرو انجام می‌شود، آزمایش پراش اشعه ایکس (XRD) نیز در مقیاس میکرو انجام گردید، تا بتوان دلایلی برای اثبات تغییر نتایج حاصل از آزمایش‌ها، با توجه به افزوده شدن نانوسیلیس و میکروسیلیس به بتن بدست آورد. مقایسه بین نتایج روش تاگوچی و نتایج آزمایشگاهی میزان اعتبار روش تاگوچی در بهینه نمودن طرح‌های اختلاط بتن را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Prediction of the Concrete Mixture Design Containing Nano-Silica and Micro-Silica Using Taguchi Method

نویسندگان [English]

  • S. H. Hashemi
  • H. R. Sedighi
چکیده [English]

The current study is focused on gaining optimum concrete mixture design which contains nano-silica or mirco-silica, by employing different evaluation factors such as water to the cement ratio, cement grade and different age of investigation (7 and 28 days), using a robust predictive method that is called Taguchi. Nine mixture designs are optimized by Tguchi method to achieve maximum compression strength, maximum bonding strength between concrete and rebar and minimum water absorption. Obtained mixture designs are then employed in the laboratory and the results are investigated for the optimization process. In this study the XRD test is used in addition to mechanical concrete tests and permeability test in the macro scale. Obtained results show the reliability of the Taguchi method in the prediction of the concrete mixture design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taguchi Method
  • Compression Strength
  • Concrete and Bar Bonding
  • permeability
  • Orthogonal Arrays
  • XRD Test