بررسی اثر جنس سنگدانه در سرعت امواج فراصوت و ریزساختار و ناحیه انتقال بتن مقاومت بالا

نویسندگان

چکیده

استفاده از مطالعات در ریزساختار، این امکان را می دهد که با شناخت خلل و فرج نسبت به چگال تر شدن و افزایش دوام و افزایش مقاومت بتن روی آورد. در این مطالعه که یک پژوهش آزمایشگاهی ا ست، به بررسی مقاومت فشاری و سرعت امواج فراصوت در سنین مورد نظر و ریزساختار ناحیه انتقال بتن با استفاده از سنگدانه هایی از جنس سیلیس، دولومیت، آهک و گرانیت در سنین مورد نظر پردخته شده است. با استفاده از دستگاه مولد امواج فراصوت ((Ultrasonic و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)1 به مطالعه در ریزساختار ناحیه انتقال پرداخته شد. نتایج نشان داده است، جنس سنگدانه اثر زیادی در مقاومت فشاری این بتن دارد، و با افزایش مقاومت و تغییر جنس سنگدانه سرعت امواج فراصوت در این بتن تغییر می کند و نیز اثر آن در ریزساختار و ضخامت در اطراف ناحیه انتقال بسیار متفاوت است و با افزایش ضخامت ناحیه انتقال سرعت انتقال امواج فراصوت در بتن کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Effect of Aggregate Type on Velocity of Ultrasonic Waves and Microstructure and Interface Transition Zone on High Strength Concrete

نویسندگان [English]

  • J. Berenjian
  • M. Hasnnejad
چکیده [English]

Use of the investigation on microstructure, have advantage that recognition on void and denser and durable and higher strength on concrete accorded. In this experimental study, investigated on compressive strength and velocity of ultrasonic waves and microstructure of interface transition zone on concrete with use of aggregates type of sillces, dolomite, limestone and granite on age of a polestar. By using of the Ultrasonic and Scanning Electron Microscope (SEM)set studied on microstructure on interface transition zone of concrete. The result shows the stuff of aggregate effect on compressive strength and so, the role of its on microstructures and thickness on interface transition zone. With increase of thickness of interface transition zone the velocity of ultrasonic waves on concrete decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate Type
  • high strength concrete
  • Microstructure
  • Interface Transition Zone
  • Ultrasonic Waves