مطالعه رفتار غیرخطی و پدیده پس‌کمانش در قاب های بتنی تقویت شده با دیوار برشی فولادی با ورق نازک

نویسندگان

چکیده

در چند دهه اخیر برای دست یابی به سیستم باربر جانبی که مجموعه پارامترهای مقاومت، سختی و شکل پذیری را تامین کند، تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در سال های اخیر در بسیاری از کشورها، سیستم جدیدی به نام دیوار برشی فولادی استفاده شده‌است. این سیستم، به دلیل سختی و مقاومت بالا، قابلیت جذب انرژی زیاد، نصب سریع، اقتصادی بودن و سادگی اجرا بیشتر در بهسازی ساختمان‌های فولادی موجود بکار رفته‌است. در حالی که سیستم دیوار برشی فولادی را می توان به راحتی به صورت یکپارچه در قاب‌های فولادی موجود به کاربرد، تناسب استفاده از این سیستم در قاب های بتنی هنوز در مرحله توسعه است. در حال حاضر بر روی رفتار قاب‌های بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی فولادی کار تحقیقی بسیارکمی صورت گرفته است. کاربرد بتن و فولاد در کنارهم، به دلیل رفتار متفاوت و پیچیده آن‌ها، همواره مورد علاقمندی محققان بوده است. در این پژوهش ابتدا مدل عددی دیوار برشی فولادی با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی گردید و سپس به مطالعه رفتار و پدیده پس‌کمانش قاب های بتنی که با دیوار برشی فولادی تقویت شده‌اند پرداخته شده است. نتایج، نشان دهنده رفتار مناسب ساختمان تقویت شده با دیوار برشی فولادی بوده و بدین طریق ظرفیت باربری، سختی، جذب انرژی و شکل پذیری افزایش یافته‌است. مقدار نسبت تغییر مکان واقعی طبقات با بکارگیری دیوار برشی فولادی نیز کاهش چشمگیری یافته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear and Post-Buckling Behavior of Concrete Frames Reinforced by Thin Steel Plate Shear Wall

نویسندگان [English]

  • F. Rezaie
  • S. Faraji Moghadam
چکیده [English]

In recent decades, to reach the lateral load resisting system which can satisfy a set of parameters, strength, hardness and flexibility, a lot of researches have been done. In recent years, in many countries, a new system called, steel plate shear wall (SPSW) has been used. Due to hardening and high strength, high energy absorption capability, speedy erection, economical and easy performance, the system has been used more in rehabilitation of existing steel buildings. While SPSW system can be easily integrated into existing steel frames, its suitability in concrete frames is still in the developmental stage. Currently on the behavior of reinforced concrete frame reinforced with SPSW research work has been slowly, because of have varied and complex behavior, researchers have always been interested in the use of concrete and steel together. In this study, first the numerical model has been verified by experimental results and then the behavior and the phenomenon of post-buckling in concrete frames reinforced with SPSW has been discussed. The results shows the suitable behavior of structure reinforced with SPSW and thereby it indicates load capacity, stiffness and energy absorption and flexibility of system increased. The actual drift ratio of floors using SPSW was also significantly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strengthening of Concrete Structure
  • Nonlinear Behavior
  • Thin Steel Plate Shear Wall
  • Phenomenon of Post
  • Buckling