بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 هیات علمی

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22124/jcr.2021.16867.1444

چکیده

میلگردهای کامپوزیتی مسلح پلیمری (FRP)، مقاوم در برابر خوردگی و مغناطیس بوده و مقاومت کششی بالایی دارند. ولی استفاده از این نوع میلگردها در تیرهای بتنی سبب کاهش شکل‌پذیری و افزایش ترک‌خوردگی آن‌ها می‌گردد. در این مقاله تاثیر استفاده از میلگردهای FRP به عنوان جایگزین میلگردهای فولادی بررسی شده است و درصد و چیدمان آرماتورهای GFRP، افزایش پوشش بتن، استفاده از میلگردهای فشاری بر رفتار تیر عمیق بتنی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیرهای عمیق بتنی از جمله اعضاء متداول در سازه‌ها می‌باشند، این تیرها در دیوارهای برشی، شاه‌تیر پل‌ها، سازه‌های دریایی و ساختمان‌های بلند کاربرد دارند. به دلیل رفتار متفاوت تیرهای عمیق بتنی در مقایسه با تیرهای خمشی، این تیرها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش کاور بتن از 38 میلی‌متر به 98 میلی‌متر مقاومت تیر تا 7/31 درصد کاهش یافت و استفاده از میلگردهای فشاری تغییری در ظرفیت باربری تیر ایجاد نکرد. همچنین با افزایش درصد میلگردهای GFRP، نیروی قابل تحمل تیر تا حدود 46 درصد نسبت به تیر با یک ردیف میلگرد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the behavior of concrete deep beams reinforced with FRP bars

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Maleki 1
  • majid gholhaki 2
  • Ali Kheyroddin 3
  • Omid Rezaifar 4
1 Ph.D. Student, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 semnan university
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Fiber Reinforced Polymer (FRP) bars are corrosion-resistant and non-magnetic and have high tensile strength. However, using this type of bar in concrete beams reduces their ductility and increases their cracking. In this paper, the effect of using FRP bars as an alternative to steel bars has been investigated, and the percentage and arrangement of GFRP reinforcements, increase the cover of concrete, and use of compression reinforcement on the behavior of deep concrete beams have been evaluated. Deep concrete beams are common members of structures. These beams are used in shear walls, girder bridges, offshore structures, and tall buildings. Due to the different behavior of deep concrete beams compared to bending beams, these beams were evaluated. The results showed that by increasing the concrete cover from 38 mm to 98 mm, the strength of the beam decreased to 31.7%. Additionally, the use of compression bars did not change the bearing capacity of the beam. Also, increasing in GFRP bars, the bearing strength of the beam increased to about 46% compared to the beam with one row of bars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete deep beam
  • Shear Strength
  • Finite Element Method
  • FRP bar