مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و ریزساختار ملات سیمانی حاوی پودر میکروسیلیس و سرباره کوره‌آهن‌گدازی در شرایط پس از دماهای بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 هیات علمی

3 دانشگاه گرمسار

چکیده

در این مقاله به مطالعه آزمایشگاهی عملکرد پس از حرارت ملات‌های سیمانی حاوی میکروسیلیس و سرباره کوره آهن‌گدازی پرداخته شد. بدین منظور نمونه‌های ملات در قالب‌های استاندارد جهت انجام تست مقاومت فشاری، کششی و خمشی حاوی 7، 14 و 21 درصد پوزولان بعنوان جایگزین سیمان مصرفی ساخته شد. همچنین بمنظور انجام عملیات حرارتی، نمونه‌ها در کوره الکتریکی در دماهای 100، 250، 500، 700 و 900 درجه سانتی‌گراد با نرخ افزایش دمای استاندارد قرار گرفته و پس از اتمام فرآیند حرارت‌دهی و سرد‌شدن نمونه‌ها، آزمایشات لازم بر روی هر یک انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر استفاده از سرباره کوره آهن‌گدازی و میکروسیلیس به ترتیب در دماهای پایین (تا 250 درجه سانتی‌گراد) و دماهای بالا (500 درجه سانتی‌گراد و بالاتر) با رشد 73% و 180% مقاومت فشاری، 45% و 100% مقاومت کششی و 106% و 112% مقاومت خمشی قابل مشاهده است. همچنین با افزایش دما، اندازه دانه نمونه‌های حاوی میکروسیلیس و سرباره کوره آهن‌گدازی در آزمایش XRD، دچار افت کمتری تا حدود 6 درصد نسبت به نمونه شاهد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory study of mechanical properties and microstructure of cement mortar containing Silicafume and Granulated Blast- Furnace Slag in post-high temperature conditions

نویسندگان [English]

  • ghasem pachideh 1
  • majid gholhaki 2
  • amin moshtagh 3
1 Semnan university
2 semnan university
3 garmsar university
چکیده [English]

Sandstone shrinks on heating, and therefore, it counteracts to some extent the expansion of the quartz grains. The loss in strength of sandstone mortars on exposure to fire is, however, often high, and therefore sandstone does not form a good fire-resistant aggregate. This paper deals with an experimental study on the post-heat performance of cement mortars containing silica fume and granulated blast-furnace slag (GBFS). In doing so, the mortar specimens were provided in standard formworks to perform compressive, tensile and flexural tests containing 7, 14 and 21% of pozzolanic materials as a replacement for cement. Moreover, for the sake of heating process, the specimens were placed in an electric furnace exposed to temperatures of 25, 100, 250, 500, 700 and 9000c with standard temperature increment and once the heating process ended and the specimens were cooled, the tests were carried out on them. Based on the results obtained, the maximum effect of utilizing granulated blast-furnace slag (GBFS) and silica fume respectively takes place in low (up to 2500c) and high (5000c and greater degrees) temperatures. Quantitatively, the compressive, tensile and flexural strengths were raised by 73 and 180%, 45 and 100%, 106 and 112%, respectively in low and high temperatures. In addition, as the temperature rises, the particles of specimens containing silica fume and granulated blast-furnace slag (GBFS) shrinks less in size compared to the reference specimen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement Mortar
  • Silica Fume
  • granulated blast-furnace slag (GBFS)
  • Heat
  • XRD Analysis