مقایسه رفتار حرارتی مصالح بتنی، نوین و بومی در دیوارهای غیرباربر در گونه‌های مسکونی روستایی مناطق کوهستانی گیلان (مطالعه موردی: روستای شاه میل لرزان تالش)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری دانشگاه هنراصفهان

2 دانشیارگروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

3 استادیارگروه معماری دانشگاه هنراصفهان

4 استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

بررسی رفتار حرارتی مصالح ، می تواند تأثیر فراوانی در تأمین شرایط آسایشی با کمترین میزان مصرف انرژی داشته باشد. استفاده از انواع مصالح بتنی در دیوارهای جداساز غیرباربر بعلت وجود شن و ماسه در محل و صرفه جویی در هزینه حمل و نقل، می تواند بسیار راهگشا باشد. از سوی دیگر این مصالح رفتار حرارتی بسیار مناسبی را از خود نشان می دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سکونتگاهی بومی در روستای شاه میل لرزان تالش بعنوان مطالعه موردی انتخاب شد. در ادامه، بوسیله ی نرم افزار مشاور اقلیمی فاکتورهایی مانند دما، رطوبت نسبی، وضعیت تابش خورشیدی و وضعیت باد منطقه مورد مطالعه و جداول آن ترسیم گشت، تا تأثیر این عوامل استنتاج گردد. سپس، ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدر مدلسازی شده و رفتار آسایش حرارتی انواع مختلف مصالح بتنی با مصالح دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که در دسته بندی مصالح بتنی، بتن مسلح و حبابدار می توانند رفتار حرارتی بسیار قابل قبولی هم تراز با ترمالیت و پلی استایرن از خود نشان بدهند و در رده بعدی بتن مجوف نیز میتواند گزینه بسیار مناسبی برای دیوارهای غیر باربر جداکننده داخلی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal Behavior Comparison of Concrete, Modern and Vernacular Materials on Non-load Bearing Wall in Rural Habitats of Mountainous Area of Guilan (Case Study: Shah Millarzan Talesh)

نویسندگان [English]

  • Farnaz Farasati 1
  • Farhang Mozaffar 2
  • Farshad Nasrollahi 3
  • Nasrolah Molaei Hashjin 4
1 Department of Architecture, Art University of Esfahan, Esfahan, Iran
2 Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Sciences and Technology (I.U.S.T), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Art University of Esfahan, Esfahan, Iran
4 Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Thermal behavior evaluation can be many effective in providing comfort condition using minimum energy consumption. Applying different concrete materials in non-load bearing walls can be beneficial, due to existence of sand and gravel in site reducing transportation costs. On the other hand, these materials have shown more serviceable in thermal behavior. At first in present paper, vernacular habitat in Shahmillarzan Talesh has been selected. Then, using Climatic Consultant Software, a few number of factors such as temperature, relative humid, solar radiation and wind status have been investigated and their charts have been drawn to find their effects. Moreover, building mentioned simulated by Design Builder to evaluate thermal comfort behavior of different concrete materials in comparison with modern and vernacular. Results have shown that reinforced and aerated concrete can provide acceptable thermal behavior same thermalite and polystyrene. And also, hollow concrete can be very suitable choice for internal non-load bearing walls in next step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal behavior
  • Concrete materials
  • Rural habitats