مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پل‌های یکپارچه تحت بار جانبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه دانشکدة عمران دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه سازه دانشکدة عمران دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه سازه دانشکدة عمران دانشگاه تبریز

چکیده

پل­های یکپارچه پل­های بدون درزی هستند که دارای شالوده انعطاف­پذیر با یک ردیف شمع فلزی می­باشند. از مهم­ترین عوامل در تعیین حداکثر طول پل یکپارچه، ظرفیت حرکت جانبی شمع­ها در برابر بارهای جانبی ناشی از تغییرات دمایی و نظایر آن می­باشد. با افزایش ظرفیت حرکت جانبی شمع­ها، می­توان پل­های طویل­تری را ساخت. نحوه اتصال شمع به کوله در ظرفیت حرکت جانبی شمع مؤثر می­باشد. میزان طول دفن­شدگی شمع در داخل کوله، نقش مهمی در مقاومت اتصال دارد. در این مقاله رابطه­ای جهت یافتن طول گیرایی شمع در داخل کوله بر اساس مقاومت خمشی شمع ارائه شده­است. برای ارزیابی کارآیی این روش، دو نمونه آزمایشگاهی با طول­های دفن­شدگی مختلف ساخته شدند. نتایج حاصله از بارگذاری جانبی شمع­ها به همراه مطالعه عددی نشان داد که با افزایش طول دفن شدگی از مقدار کمتر به مقدار بیشتر از رابطه پیشنهادی، ظرفیت خمشی اتصال را تا دو برابر افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical and Experimental Studies of Steel H-Pile Connection to the Integral Bridge Abutments under Lateral Loads

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeed Mirrezaei 1
  • Majid Barghian 2
  • Hosein Ghaffarzadeh 2
  • Masoud Farzam 3
1 Ph.D. Student at the University of Tabriz, Faculty of Civil Engineering
2 Associate Professor at the University of Tabriz, Faculty of Civil Engineering
3 Assistant Professor at the University of Tabriz, Faculty of Civil Engineering
چکیده [English]

Integral bridges are jointless bridges that typically are constructed with flexible foundations which include one row of steel H piles. Because the main criterion limiting the length of integral bridges is the lateral displacement capacity of their supporting piles, longer integral bridges can be built by increasing that capacity. Detailing and the embedded length of pile inside the abutment of the bridges have a key role to provide shear and flexural resistance of pile - abutment connections. In this paper, first, a theoretical method was developed by authors to calculate the required embedded length of the pile, based on the plastic moment of the steel pile. Then, to evaluate the efficiency of proposed theoretical method, two specimens of pile-abutment connections were constructed with different embedded lengths of pile inside the abutment. The results of the experiment in conjunction with numerical and analytical studies showed that by increasing the embedded length less than the proposed method to the value of more than the proposed method increased the flexural capacity of the joint up to 100%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integral Bridge
  • Steel Pile-Abutment Connection
  • Flexural Strength of Steel Pile
  • Embedded Length of Pile