به‌کارگیری زباله زغال سنگ در ساخت بتن و بررسی مقاومت فشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، موسسه آموزش عالی طبری بابل

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

با توجه به منابع زیاد زباله زغال سنگ و اثرات مخرب آن بر محیط زیست و طبیعت ، ارائه راهکارهای مهندسی جهت بهره برداری از این زباله‌ها در ساخت بتن، می‌تواند اثر بسیار زیادی در استفاده از این زباله‌ها و به دنبال آن کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از دپوی این زباله‌ها در طبیعت شود. در مقاله حاضر از زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون، که از اطراف کارخانه زغال شویی البرز مرکزی در شهرستان زیراب استان مازندران بدست آمده است، به عنوان جایگزین بخشی از سیمان و ریزدانه مصرفی جهت ساخت بتن با مقاومت های فشاری هدف 20 و31 مگاپاسکال استفاده شده است و سپس تاثیر درصدهای مختلف این جایگزینی بر خواص مقاومت فشاری بتن های حاصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس نتایج مقاومت‌های فشاری بدست آمده، بهترین درصد جایگزینی ماسه مصرفی با ریزدانه زباله زغال سنگ جیگ ، 10% و بهترین درصد جایگزینی سیمان مصرفی با پودر زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون ، 5% برای نمونه‌های با سن 28 روزه حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Coal Waste in Concrete Construction & Survey of Compressive Strength

نویسندگان [English]

  • M. Naghipour 1
  • M. Tazikeh 2
  • B. Hoseinian 3
1 Professor, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
2 M.Sc. in Structural Engineering, Babol Tabari Institution of higher education
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

With respect of a lot of resources of coal waste and its destructive impacts on environment & nature, presentation of engineering solutions for apply of this waste in concrete construction can have great impact on use of these coal wastes & subsequently, the decrease of environmental risks due to coal waste depot in nature. In this article from jig and flotation coal waste that is obtained around of the central Alborz markazi coal washing Factory in Zirab city of Mazandaran province, it use in concrete as substitution a part of cement and fine aggregate with two different resistance (20&31 MPa). Afterwards, the impact on various percentages of this substitution is reviewed on compressive strength properties of concrete. Base on gained compressive strength results, the best substitution percentage of used sand with fine aggregate of jig coal waste is 10% & the best substitution percentage of used cement with the powder of jig and flotation coal waste is 5% for the sample with 28 days age. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • jig and flotation coal waste
  • concrete
  • compressive strength