تاثیر ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس بعنوان جایگزین بخشی از سیمان بر دوام بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد- گروه مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ضایعات پودر مرمر، ماده‌ای بی‌اثر و غیرفعال است که بعنوان محصولی جانبی از فرآیند برش، شکل دادن و پرداخت سنگ مرمر بدست می‌آید و سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود. این پژوهش یک مطالعه‌ی‌ آزمایشگاهی بر روی خصوصیات دوام 16 طرح اختلاط بتن حاوی پودر مرمر (0، 5، 10 و 20 درصد) و میکروسیلیس (0، 5/2، 5 و 10 درصد) که جایگزین بخشی از سیمان شده‌اند، می‌باشد. نسبت آب به مواد سیمانی ثابت و برابر با 45/0 و اسلامپ مخلوط‌های بتن 10±80 میلی‌متر است. آزمایش‌های اسلامپ، وزن مخصوص، مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی، دوام در برابر حمله‌ی سولفات‌های سدیم و منیزیم و سولفوریک اسید انجام شد. نتایج آزمایش‌ها بیانگر آن است که مقاومت و دوام بتن حاوی پودر مرمر، برای نسبت‌های جایگزینی بیش از 10 درصد، کاهش می‌یابد. اما نتایج رضایت‌بخشی برای نسبت‌های جایگزینی پودر مرمر تا 10 درصد بدست آمد. جایگزینی 5 و 10 درصد میکروسیلیس به ترتیب منجر به جبران کاستی-های بوجود آمده در دوام بتن حاوی درصدهای بالای ضایعات پودر مرمر و ارتقاء ویژگی‌های دوام نمونه‌های حاوی ضایعات پودر مرمر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of waste marble powder and silica fume as a partial replacement of cement on concrete durability

نویسندگان [English]

  • Mansour Ghalehnovi 1
  • Ali Khodabakhshian 2
  • Elyas Asadi Shamsabadi 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.Sc., Department of Civil Engineering, Construction Engineering and Management, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Marble waste powder (MWP) is an inert material which is obtained as an industrial by-product during sawing, shaping, and polishing of marble and causes a serious environmental problem. This research describes the procedures and results of a laboratory investigation of durability properties carried out on 16 concrete mixes containing MWP (0, 5, 10, 20%) and silica fume (0, 2.5, 5, 10%) as partial replacement of Portland cement. In all concrete mixes, a constant water/binder ratio in 0.45 was used and concrete mixes with a target initial slump of 80±10 were prepared. Workability, bulk density, compressive strength, electrical resistivity, durability to sodium sulphate, magnesium sulphate and sulphuric acid attack tests were performed. The results of tests indicate that the strength and durability of concrete containing MWP tend to decline for replacement ratios of more than 10%. Satisfactory results were obtained for replacement ratios of MWP up to 10%. Replacing 5% and 10% silica fume leads to compensating for defects in concrete durability containing high percentages of MWP and improve the durability properties of samples containing MWP, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "waste marble"
  • "silica fume"
  • "cement replacement"
  • "durability"
  • "concrete"