دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1394 
4. بررسی تأثیر الیاف فولادی بر خواص تازه و سخت شده ی بتن خودتراکم حاوی اسکوریا

صفحه 41-54

ملک محمد رنجبر؛ سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ شاهین چرختاب؛ محمد ابراهیم ذاکری؛ محمد آرایشگر؛ سروش عیسی پور


یادداشت پژوهشی

9. تعیین چیدمان بهینه‌ فولاد تسلیح دیوار برشی با بازشو با رویکرد مدل خرپایی

صفحه 113-127

رضا مرشد؛ محمد کمال‌الدینی عزآبادی؛ نیما باقدم