دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر ورق‌های تقویتی FRP در محیط مرطوب بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در شرایط خوردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

محمدرضا اصفهانی؛ مریم ملکوتی


بررسی خواص مکانیکی و تخلخل خمیر ژئوپلیمری با استفاده از پلیمرهای معدنی خاش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

محمد مهدی جباری؛ میلاد کیالی


بررسی مقاومت Pull-Off بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و پودر زئولیت طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

سید احمد وزیری؛ رحمت مدندوست؛ ملک محمد رنجبر تکلیمی


ارزیابی مشخصات ملات های خودتراکم حاوی میکروسیلیس، زئولیت و پلیمر فوق جاذب در حالت تازه و سخت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

حسین غیاثوند؛ مرتضی بسطامی؛ رضا فرخ زاد


بررسی مقاومت فشاری و خمشی بتن‌های پلیمری حاوی الیاف پلی وینیل الکل و پلی پروپیلن بر پایه‌ی رزین اپوکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

سید رضا موسوی؛ محمدرضا جواهری تفتی


بهبود رفتار چرخه ای قاب های فاقد استاندارد لرزه ای بتن آرمه با استفاده از ورق های FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

محمد حسین ثقفی


بررسی ویژگی‌های ملات بنایی حاوی ماسه‌ی بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

میلاد عقیلی لطف؛ محمد کوروش کریم؛ محمد یاسر چمنی؛ امیر محمد رمضانیانپور


بررسی نفوذپذیری، جذب‌مویینه آب و کاهش‌وزن در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره‌‌کوره‌آهنگدازی، نانوسیلیس و الیاف پلی‌اولفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


بررسی خواص مقاومت مکانیکی بتن با استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

علی قربانی


تعیین تنش برشی و نرمال در مرز مشترک بتن و ورق FRP به روش بدون المان گالرکین و مقایسه نتایج آن با نرم افزار المان محدود آباکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

مجتبی حقگو؛ آرش بهار


ارزیابی رفتار قاب های خمشی بدون خاموت در هسته اتصال و بهسازی شده با روش بزرگنمایی هسته اتصال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

علی گل افشار