دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی خواص مقاومت مکانیکی بتن با استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

علی قربانی


بررسی مقاومت Pull-Off بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و پودر زئولیت طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

سید احمد وزیری؛ رحمت مدندوست؛ ملک محمد رنجبر تکلیمی


تعیین تنش برشی و نرمال در مرز مشترک بتن و ورق FRP به روش بدون المان گالرکین و مقایسه نتایج آن با نرم افزار المان محدود آباکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

مجتبی حقگو؛ آرش بهار


مطالعه آزمایشگاهی اثر ریزدانه و درصد الیاف بر رفتار و ظرفیت ترک خوردگی مواد مرکب سیمانی مهندسی شده (ECC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

محمدرضا اصفهانی؛ محمد امیری


بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتِ سیمان مسلح شده با نانو لوله کربن با استفاده از مدلسازی چندمقیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

علی صدر ممتازی؛ حمیدرضا ناصرسعید


اثر فعالسازهای قلیایی ژئوپلیمر بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن های پوزولانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

مبارکه بنی مهد کیوانی؛ سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد


ارزیابی مقاومت فشاری بتن با استفاده از روش های سرعت پالس اولتراسونیک و مقاومت الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

مصطفی قرمان؛ علیرضا آذریون؛ غلامرضا قهرمانی


بررسی اثر استفاده از نانوسیلیس بر روی خصوصیات مکانیکی ملات ماسه سیمان تحت تأثیر حرارت با نگرش به تغییرات نانوساختارهای سیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

مطهره ناصحی گشوییه؛ محمد امیری؛ محسن ملکی نژاد


مطالعه بر روی خصوصیات مکانیکی بتن متخلخل با نفوذپذیری زیاد با استفاده از سرباره آلومینیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

کیانمهر هاشمی پور؛ محمدرضا محمدی زاده


ارائه رابطه‌ی پیش‌بینی مقاومت برشی بین لایه‌ای پانل‌های SCS با اتصال‌دهنده‌های برشی نواری گسسته با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی بیان ژنی (GEP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

سید هاشم خطیبی؛ حامد قوهانی عرب؛ محمود میری


استفاده از الیاف فولادی موج دار جهت بررسی خواص رئولوژی، پارامترهای مکانیکی و شکست بتن خود متراکم با حجم درشت دانه متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

سید امید حسینی؛ محمدرضا سهرابی؛ سید روح الله موسوی؛ محمد قاسمی