کلیدواژه‌ها = مقاومت الکتریکی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آزمایشگاهی پارامترهای ناشی از خوردگی در تیرهای بتنی حاوی نانوولاستونیت

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-94

حسین بهشتی نژاد؛ محمود میری؛ محمد رضا قاسمی


2. عملکرد بتن حاوی شیشه ضایعاتی در نسبت پایین آب به چسباننده

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 125-134

علی کاووسی؛ سید یاسین موسوی


3. بررسی آزمایشگاهی روش‌های تسریع یافته الکتریکی سنجش نفوذپذیری کلریدی بتن‌

دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 5-15

امیررضا پیلوار؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ حسین رجایی


4. ارزیابی خصوصیات بتن الیافی حاوی سنگدانه‌های بازیافتی بتنی با استفاده از روش‌های غیر‌مخرب

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-86

علی صدر ممتازی؛ حسن نصرتی؛ محمد‌هادی طهمورثی