نویسنده = حسن افشین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مشخصات مکانیکی پانل های پیش ساخته تولید شده با بتن سبک دانه الیافی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 7-15

حمید ناصری؛ حسن افشین؛ آیدین طوفانی میلانی


2. بررسی امکان تولید بتن پودری واکنش پذیر با مصالح موجود در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 7-18

حسن افشین؛ لیلا معراجی؛ کریم عابدی


3. تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از روش های سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی هادی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

هادی فتحی پورآذر؛ نقدعلی چوپانی؛ حسن افشین