نویسنده = ابراهیم اسلامی
تعداد مقالات: 2
2. نقش نانوذرات در توسعهء پایدار صنعت بتن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 31-43

پیام حسینی؛ هادی بهادری؛ ابراهیم اسلامی