نویسنده = علی اکبر رمضانیانپور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی روش‌های تسریع یافته الکتریکی سنجش نفوذپذیری کلریدی بتن‌

دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 5-15

امیررضا پیلوار؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ حسین رجایی


2. دوام بتن ها و ملات های حاوی پودر سنگ‌آهک در محیط‌های سولفاتی با غلظت بالا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-37

مهدی مهدی خانی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ ابراهیم قیاسوند؛ محمد احسان کاملی


3. ارزیابی دوام و خصوصیات مکانیکی بتن‌های ساخته‌شده از پوزولان خاکستر پوستهء برنج در نمونه‌های بتنی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388

مهدی مهدی خانی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ پویا پورپیک؛ غلامحسین احمدی بنی